Dr Rafał Mulek

SURGEON – specjalista w zakresie operacji bariatrycznych (rękawowa resekcja żołądka, bypass żołądka, re-operacja bariatryczna).

  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska 2002 rok – dyplom z wyróżnieniem.
  • Specjalizacja z chirurgii ogólnej w 2011 roku.
  • Specjalizacja z chirurgii naczyniowej w 2015 roku.
  • Specjalizuje się w operacjach bariatrycznych (wykonuje od 2010 roku) i operacjach żył.
  • 2002-2003 Doktorant w Śląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
  • 2004-2011 Młodszy asystent oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu w Głogowie.
  • 2011 do chwili obecnej Starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej, Metabolicznej i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego, Centrum Badań i Rozwoju we Wrocławiu.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Robotowej.
  • Uczestniczył w wielu kursach i warsztatach w kraju i zagranicą (niektóre certyfikaty prezentowane poniżej).