Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności stosowaną przez Natasza Nowak prowadząca działalność pod firmą TOP – MEDICS POLAND NATASZA NOWAK z siedzibą w Warszawie. Polityka prywatności zawiera informacje o administratorze danych, podstawach i celach przetwarzania danych przez administratora oraz uprawnieniniach osoby, od której zbierane są dane osobowe, a także określa zakres wykorzystywanych plików cookies.

Definicje użyte w Polityce prywatności:

 • Administrator danych/ Administrator Serwisu – rozumie się przez to Natasza Nowak prowadząca działalność pod firmą TOP – MEDICS POLAND NATASZA NOWAK z siedzibą ul. Adama Mickiewicza, nr 37, lok. 58, 01-625 Warszawa,
 • Użytkownik Serwisu – osoba odwiedzająca stronę topmedicspoland.com,
 • Klient – osoba korzystającą z usług Nataszy Nowak prowadzącej działalność pod firmą TOP – MEDICS POLAND NATASZA NOWAK z siedzibą w Warszawie.

§1

Informacje o administratorze danych

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest TOP – MEDICS POLAND NATASZA NOWAK z siedzibą ul. Adama Mickiewicza, nr 37, lok. 58, 01-625 Warszawa.
 2. Kontakt pod adresem e-mail: contact@topmedicspoland.com.
 3. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu w jakim zostały podane. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • przygotowania i przesłania oferty, w oparciu o informacje podane przez użytkownika/klienta w ankiecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • doradztwa i konsultacji w zakresie wyboru podmiotu leczniczego i umówienia terminu konsultacji/zabiegu medycznego, w oparciu o dane szczególnej kategorii podane przez użytkownika/klienta, na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit a RODO,
 • realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prowadzenia rozliczeń z klientami i wystawienia faktury/paragonu za wykonane usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • odpowiedzi na zapytania użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • prowadzenia korespondencji e-mail oraz nawiązania kontaktu za pośrednictwem telefonu, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, przyjmowania i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługi administracyjnej związanej z realizacją usług, obsługi użytkownika/klienta, obsługi reklamacyjnej, kontakt telefoniczny/SMS-owy/mailowy, w celu potwierdzenia/odwołania terminów wizyt, konsultacji, udzielania informacji itp. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
 • prowadzenie marketing bezpośredniego własnych usług za pośrednictwem telefonów i drogą mailową, w oparciu o udzieloną zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługi fanpage w portalu i aplikacji Facebook, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, odpowiadania na komentarze itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
 • prowadzenia komunikacji z klientami z pomocą Messengera na portalu i aplikacji Facebook, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, przyjmowania i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • obsługi konta na portalu i aplikacji Instagram, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, odpowiadania na komentarze itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
 • obsługi konta na portalu i aplikacji YouTube, w tym do udzielania odpowiedzi na zapytania, udzielania informacji o ofercie, odpowiadania na komentarze itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
 • w celach przesyłania użytkownikowi/klientowi newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w oparciu o udzieloną zgodę,
 • dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z ochroną jego praw,
 • w celach analitycznych, z wykorzystaniem cookies służących do analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 1. Administrator wykorzystuje dane osobowe klientów w celu marketing bezpośredniego własnych usług. Klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz 9 ust. 2 lit a RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, osoba która udzielała zgody, ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Odbiorcą danych osobowych klientów będą podmioty, z usług których korzysta administrator (np. dostawca hostingu, obsługa księgowa) oraz podmioty lecznicze, współpracujące z Administratorem danych, jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy publiczne, Urząd Skarbowy, ZUS).
 4. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:
 • do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągniecia celów przetwarzania.
 1. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 3. Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz informacji podanych w ankietach, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane, w tym w celu skorzystania z usług oferowanych przez administratora danych (np. prowadzenia korespondencji, przesłania oferty, zawarcia umowy).

§2

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Serwisu za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
 5. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:

a) cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA],
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.),
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Instagram, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Instagram (dostarczany przez Facebook Inc.),
 • nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym YouTube, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego YouTube (dostarczany przez Alphabet Inc.).
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.