Co zawiera cena?

Przeszczep tłuszczu do wybranej okolicy.

 

Proszę zauważyć, że tłuszcz musi najpierw zostać pobrany z ustalonej wcześniej z chirurgiem okolicy. Tłuszcz pobierany jest za pomocą liposukcji, a następnie przeszczepiany w wybrane miejsce podczas tego samego zabiegu. Cena liposukcji doliczana jest do ceny przeszczepu tłuszczu i razem tworzą ostateczną cenę zabiegu.