Profesor Stanisław Dąbrowiecki

CHIRURG – specjalista w zakresie leczenia otyłości opaską żołądkową (gastric band) wykonywania rękawowej resekcji żołądka (gastric sleeve).

 • Akademia Medyczna w Gdańsku, Polska – absolwent w 1979 roku.
 • Specjalizacja z chirurgii ogólnej w 1987 roku.
 • Tytuł doktora w 1990 roku.
 • Tytuł doktora habilitowanego 1997.
 • Tytuł profesora w 2013 roku.
 • Chirurg z ponad 30-letnim doświadczeniem.
 • Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu otyłości, przepuklin i plastyce brzucha.
 • Operacje bariatryczne przeprowadza od 2003 roku.
 • Autor i współautor ponad 120 artykułów opublikowanych w naukowych czasopismach medycznych.
 • Ponad 200 prezentacji na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych.
 • Od 2002 r. Profesor Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a w latach 2002-2004 prorektor ds. Kształcenia klinicznego i podyplomowego na Uniwersytecie Medycznym w Bydgoszczy. Po połączeniu Akademii Medycznej w Bydgoszczy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz przedstawiciel Rektora Kształcenia Klinicznego i Podyplomowego (2004-2005).
 • W latach 2001-2012 kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.